Ozon Tedavisi

Cilt gençleştirmede ozon tedavisi...

Ozon tedavisi bazı tıbbi durumları tedavi etmek için kullanılır. Ozon tedavisi belirli bir miktarda ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına ya da dolaşım sistemine uygulanması olarak özetlenebilir. Ozon antioksidandır ve bağışıklık sistemini aktive eder. Ozon uygulamalarının amacı dolaşımı arttırmanın yanında birçok hastalıkta bozulmuş olan organik fonksiyonların yeniden canlandırılmasına yardımcı olmaktır. Sadece virüs ve bakterileri öldürmekle kalmaz tüm mikroorganizmalar ve toksinlerini de okside edebilir.

Normal havada düşük miktarda ozon mevcuttur. Ham maddesi oksijen olan ozon depolanamayan stoklama imkânı olmayan tek gazdır. Ozonun stoklanamamasının sebebi bulunduğu ortamın sıcaklığı ile doğru orantıda ozon gazı bir süre sonra ham maddesi olan oksijene hiçbir uygulamaya maruz kalmadan dönmektedir. Bu nedenle uygulamalarda ozon jeneratörleri gereklidir. Ozon ultraviyole ışınları ile veya oksijen atomlarının üzerine uygulanan kuvvetli elektriksel akım ile oluşturulur.

İnsan kanı ozon/oksijen karışımı ile karşılaştığında; oksijen çözünür ve kan içerisindeki ortalama oksijen basıncını 350-400 mmHg a çıkar.

Kanda ozon interaksiyonunun direkt sonucu periferik dokuda daha iyi bir oksijen beslenmesidir (ötrofik etki). Bunun dışında metabolik asitlerin azalmasına yol açar. İmmün stimulasyon yoluyla immün kompetan hücreler ve medyatörler aktive edilir.

Hastadan alınan 5 ml kan ile aynı miktarda 80-100 µl/ml konsantrasyonundaki oksijen/ozon karışımı bir dakika inkübe edilir. Bu süre zarfında ozonunun, yine aynı şekilde kanda önce çözünüp sonra da biyolojik moleküller ile reaksiyona girmesi beklenir. Sonrasında bu kan, gluteus kasına yavaşça enjekte edilir.

Ozon uygulamaları yara iyileşmesi, yaşa bağlı maküler dejenerasyon, iskemik, basit diş ve ağız infeksiyonlarından hepatitlere kadar uzanan geniş bir aralıktaki çeşitli infeksiyon hastalıklarında yapılan vaka analiz çalışmalarında olumlu etkiler göstermiştir.

Ozon tedavisi uygulanan hastalarda antibiyotik tedavisi alanlara göre yara iyileşmesi hızlanmış, hastanede kalma süreleri kısalmış, glisemi düzeyleri daha iyi kontrol edilebilmiş ve antioksidan enzim düzeyleri artmış olarak bulunmuştur.

Ozon, beyaz kan hücrelerinin (savunma hücreleri olup, enfeksiyonlara karşı korurlar) oluşumunu artırır, fonksiyonlarını düzenler. Bakteri, virüs ve mantarları öldürür. Kırmızı kan hücrelerinin elastikiyetini artırır, kanın kıvamını azaltır, akışkanlığını sağlar. Damar duvarlarındaki plakların yumuşamasını ve küçük kan damarlarındaki tıkaçların çözülmesini sağlayarak dolaşımı düzenler.

Ozon Tedavisi Uygulama Yöntemleri

Ozon tedavisinin uluslararası kabul görmüş on civarında uygulama şekli bulunmaktadır:

Majör otohemoterapi: En sık tercih edilen uygulama yöntemidir. Hastanın damarından alınan bir miktar kanın (50-270ml) ozona dayanıklı şişe içinde uygun ozon/oksijen karışımı (ozon en çok %5, oksijen en az %95) ile muamele edildikten sonra aynı damardan geri verilmesi esasına dayanır. Tüm tedavilerin temel uygulama yöntemidir. Çoğunlukla planlanan ozon tedavisi protokollerinde yer alır.

Minör otohemoterapi: Hastadan alınan bir miktar kanın (5-10 ml) ozona dayanıklı enjektör içerisinde uygun ozon/oksijen karışımı (ozon en çok %5, oksijen en az %95) ile muamele edildikten sonra kas içine uygulanması esasına dayanır.

Topikal uygulamalar: Uygun ozon/oksijen karışımı (ozon en çok %5, oksijen en az %95) ile üretilmiş gazın veya ozonlu sıvıların (su, yağ) cilt üzerine doğrudan uygulanması esasına dayanır. Ozonlu serum fizyolojik güçlü ve etkin bir antiseptiktir.

Torbalama: Özellikle ekstremitelerdeki infeksiyon, ülser ve lokal deri lezyonlarında uygulanan etkin bir yöntemdir. Deri ıslatıldıktan sonra özel dizayn edilmiş bir torba ile lezyonun olduğu bölge çevrelenir. Torbanın gaz karışımını torba içine veren ve gazı emen giriş ve çıkışları bulunur. Torbalama tedavisi boyunca gaz giriş ve çıkışı aynı hızda devam eder.

Ozon aynı zamanda hücre farklılaşmasını da etkileyebilir. Deri dokusunda ozondan sonra keratin 10 üretiminde artış sağlar. Boyun ve baş bölgesi dışarıda kalacak şekilde ozon-oksijen gaz karışımına kısmi vücut maruziyeti, sıcaklığı 40 dereceye ayarlı yoğun su buharı veren “ozon sauna” denen kabinlerle sağlanır. Kabin içinde kalınan süre tahmini 15-20 dakikadır.

Hangi cilt rahatsızlıklarında uygulanır?

Diabet (şeker hastalığı) yaraları, enfekte olmuş ve iyileşmeyen yaralar, yatakta uzun süre yatmaya bağlı ortaya çıkan bası yaraları (dekubitüs ülserleri), dolaşım bozukluğuna bağlı bacaklarda ortaya çıkan ciddi yaraların tedavisi, Ozon Tedavisinin temel uygulama alanlarından biridir.

Ozon Tedavisi yara bölgesine gelen kan ve oksijeni artırır. Yara oluşmasına sebep olan bakterileri öldürür. Çeşitli nedenlere bağlı oluşan cilt alerjileri, ekzemalar, lokal olarak kremler ve majör,minör veya rektal uygulama kombinasyonları ile tedavi edilir. Ameliyat sonrası zor iyileşen yaralar ve yara izlerinde Ozon Terapi çok etkilidir.

Diğer cilt tedavileri

Ciltte oluşan bakteriyel enfeksiyonlu yaralarda, mantar hastalıkları gibi inatçı yaralarda Ozon Terapi çok etkili olmaktadır.

Açık yatak yaraları (decubitus ülserler),yanık tedavisi, alt bacağın ülserleri (Ulcus cruris), şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları ve kangren gibi enfeksiyonlu yaralar Ozon Terapiden çok yararlanmaktadır. Burada öncelikle, mikropsuz ve temiz yaralar elde etmek için ozonun dezenfektan özelliğinden, diğer deyişle bakterisid ve fungisid etkisinden yararlanılır. Yaranın temizlenmesinden itibaren, düşük dozda ozon uygulayarak iyileşme süreci hızlandırılır.

Ozon Terapi bölgesel kan dolaşımını artırır. Ter kokularını önler. Daha temiz, daha yumuşak yenilenmiş bir cilt sağlar.

Selülit İçin Ozon Terapi (Ozon Sauna)

Ozon Terapi farklı mekanizmalarla sellülitte etkilidir. Ciltte biriken yağ asitleri ile etkileşerek yağ zincirlerinin kırılmasına ve vücuttan atılmasına neden olur. Ayrıca alyuvarların oksijen taşıma kapasitesini arttırarak, kılcal damarlarda kan akımının düzelmesi ile yağ dokusu hücrelerinin metabolizmaları normal hale döner. Yapılan çalışmalarda, Ozon Terapinin sellülitin geleneksel tedavisinden daha etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır.

 

Diğer Yazılar